Kontakt

Siedziba firmy

LIMIT sp. z o.o. 

ul. Wolności 26
47-100 Szczepanek

tel :  +48 603 758 478
tel. biuro: +48 787 976 205

email : limit@brlimit.pl


Dane rejestrowe firmy

NIP: 756 199 35 16
REGON: 52285735700000

KRS: 0000987714
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 70 500,00 zł