Pełna obsługa firm i przedsiębiorstw

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-28
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • doradztwo
Podatkowa księga przychodów i rozchodów:
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • doradztwo
Księgi rachunkowe:
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • przygotowanie planu kont
 • ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
 • prowadzenie ewidencji środków
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdań wewnętrznych dla potrzeb zarządzania
 • doradztwo
Płace , Kadry , ZUS.