Polityka prywatności

Szczepanek, 18.08.2022 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
 


Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Państwa, że

 
Administratorem Państwa Danych jest: Limit sp. z o.o.
47-100 Szczepanek,ul. Wolności 26
Sylwia Świstak
kontakt@brlimit.pl
Państwa dane będą przetwarzane w następująścych celach: a)marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pktf) RODO - prawnie uzasadnionego interesu LIMIT Biuro Rachunkowędo czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
b)finansowo - księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
c)obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pktf) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Biura Rachunkowego LIMIT , do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z
Kodeksem Cywilnym;
d)RODO - prawnie uzasadnionego interesu Biura Rachunkowego LIMIT, przez okres 5 lat od zakończenia umowy.
informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: w związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych. BHP, kancelarii prawnych, banków, inst.finans.
Okres przechowywania danych: będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do upływu czasu przydatności tych danych lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Mają Państwo prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania;
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
Prawo wniesienia skargi do organu: przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ocgroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Państwa dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.