Pomoc i udzielanie porad finansowych


Oprócz podstawowej oferty usług księgowych świadczymy również usługi pozostałe:

Doradztwo finansowe  oraz udzielanie pomocy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo finansowe
 • przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do organów skarbowych dotyczących bieżących spraw związanych z prowadzaną działalnością.
 • pomoc w prowadzeniu różnych ewidencji do celów podatkowych
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania przy rozpoczęciu oraz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • udzielanie porad w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT  i innych aktów prawnych związanych z podatkami.
 • analiza finansowa firm i przedsiębiorstw
 • przygotowywanie planów i analiz obciążeń podatkowych
Usługi dodatkowe:
 • pomoc przy zakładaniu zawieszaniu, likwidacji i przekształcaniu jednoosobowych  działalności gospodarczych. Przygotowywanie  dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do urzędów skarbowych i ZUS oraz ewidencji działalności gospodarczej.
 • pomoc przy zakładaniu, zawieszaniu i przekształcaniu i likwidacji spółek cywilnych, jawnych i z ograniczoną działalnością. Przygotowywanie  projektów umów spółek i umawianie spotkań z notariuszem, a także przygotowywanie innych dokumentów związanych z rejestracją w KRS, urzędzie skarbowym i ZUS.
 • pomoc w bieżącej działalności spółek tj. przygotowywanie umów, uchwał i protokołów.
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy zatrudnienia pracowników.
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.
 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu  Statystycznego.
 • przygotowywanie dokumentacji do wniosków kredytowych i leasingowych.
 • rozliczanie dotacji unijnych, dotacji z urzędów pracy
 • pomoc w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji ( kredyt, leasing, pożyczka, dotacje)
 • pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących finansów przedsiębiorstwa
 • sporządzanie biznesplanów
 • sporządzanie planów budżetowych oraz raportów z jego wykonania
 • przygotowywanie analiz finansowych dotyczących bieżącej sytuacji finansowej.
Przyjdź lub zadzwoń do nas.